«پری» داریوش مهرجویی همچنان خبرساز است؛ سرقت ادبی یا برداشت آزاد

کانون فرهنگی هنری خنیا _ «ساشا ون اولدرشاوسن» خبرنگار جوان ایرانی آمریکایی به مناسبت هفتمین سالگرد درگذشت جی دی سالنیجر

...

«شکسپیر» باز هم به سرقت ادبی متهم شد

کانون فرهنگی هنری خنیا _ محققان با کمک گرفتن از نرم‌افزاری جدید ادعا کردند نمایشنامه‌های ویلیام شکسپیر شباهت بی‌مانندی به

...