مفهوم آزادی در اندیشه کانت(قسمت سوم) /علیرضا حق پرست

    ایده بنیادی اخلاق کانت این است که عمل انسان باید نه تنها مطابق وظیفه بلکه صرفا از روی

...

سید حسین نصر

  انجمن همبستگی همه ایرانیان دنیا (آهاد) _  سید حسین نصر از ایران تا امریکا. فیلسوف نظرورزی که مهاجرت به امریکا را

...

نولیبرالیسم در فلسفه و سیاست / گودرز اقتداری

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ به گزارش اتحاد جمهوری خواهان ایران   صندوق بین المللی پول اخیرا نظراتی

...

فضیلت گرایی اخلاقی؛ بررسی تطبیقیِ آراء آیریس مرداک و ابوحامد غزالی/ سروش دباغ

زیتون _ در اخلاق هنجاری معاصر، مکاتبی نظیر نتیجه‌گرایی، وظیفه‌گرایی و “اخلاق در نظر اول” قاعده محورند. در مقابل، فضیلت‌گرایی اخلاقی

...