چرا جاهل ها و لات ها “عقاب های ایران” شده اند؟ / مسعود نقره کار

  کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ به گزارش اتحاد جمهوری خواهان ایران   ۱ وحید مرادی (عقاب ایران)

...

شاه حرف گوش نمی‌کرد / مسعود نقره کار

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ به گزارش ملیون ایران     انقلاب و پیامدهای فاجعه بار و سیاه‌اش

...

نامدارانی که عبا و عمامه‌ خود را دور ریختند / مسعود نقره کار

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ به گزارش ملیون ایران کم نیستند نامداران عرصه فرهنگ و سیاست که در

...