نباید فریب این نتایج را خورد / احمد نقیب‌زاده

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ به گزارش اعتماد   بر اساس نظرسنجی انجام‌شده توسط ایسپا بعد از ناآرامی‌‌اخیر

...

نتایج سه انتخابات اخیر و زنان / محترم رحمانی

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ به گزارش ایران فردا   انتخابات به مثابه حق انتخاب شدن وانتخاب کردن

...