اقتصاد چالش اصلی تمام اضلاع جمهوری اسلامی است

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ به گزارش اتحاد جمهوری خواهان ایران   سال ۱۳۹۷ در حالی شروع شده

...

انقلاب ۵۷؛ چالش عقل و علم و عرف جامعه‌ ایران و جهان / مجید محمدی

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ به گزارش رادیو فردا انقلاب ۵۷ و نظام سیاسی برآمده از آن در

...

چالش عکس با نوار بهداشتی برای ستاره‌های سینما

کانون فرهنگی هنری خنیا _ هفته گذشته شماری از سرشناس‌ترین ستاره‌های سینمای هند به چالش عکس گرفتن با نوار بهداشتی

...

توزیع؛ چالش پیش‌روی نشریات دانشجویی بین‌دانشگاهی

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ مدیر مسئول یک نشریه دانشجویی گفت: با توجه به حجم بالای نشریات منتشر شده،

...

رهبری و سپاه، چالشی برای منافع و امنیت ملی / مهدی نوربخش

در هفته‌های اخیر، دو رویداد سیاسی و اقتصادی مهم در کشور، لزوم توجه به‌منافع و امنیت ملی کشور را بیشتر

...